Güvenilir Kablo Gruplama Üretimi

20.12.2020

Birçok sektör (otomotiv, enerji, ve iş makineleri gibi) çeşitli kabloların güvenilir olarak monte edilebilinmesi için kablo demetlerine ihtiyaç duymaktadır. Montajı yapılacak olan kablo demetinin (üretim hattında veya sahada) nihai ürüne zarar vermemesi için, kablo demetinin kullanım senaryosu temelinde belirli gereklilikleri sağladığından emin olunmalıdır. Bu yazıda, bu gibi problemlerin önlenmesi için kablo gruplama üretimi ve üretim süreçleri hakkındaki kritik konuların bir kısmını paylaşıyoruz..

Numune Üretim Süreci

Montajı yapılan kablonun entegrasyonunda herhangi bir sorun çıkmaması için, öncelikle kablo gruplama tedariği ve alımı yapan firmaların ortak numune ve bu numunenin kalite raporu (kablo demetindeki kablo uzunluklarının ve soyma miktarlarının, kullanılan kablo, terminal ve konnektör tiplerinin de belirtildiği) üzerinde -tercihen iki tarafın da ilgili personellerinin imzaları ile- uzlaşması gerekmektedir. Ayrıca, olası anlaşmazlık durumlarında referans olması adına, bahsedilen numunenin kopyalarından iki tarafta da saklanması gerekmektedir.

Krimpleme ve Çekme Testi

Krimpleme, kablonun uç iletken malzeme (terminal) ile birleştirilmesi işlemidir. Bu işlem el aletleri (çoğunlukla numune üretim için) veya krimp baskı makineleri ile yapılabilmektedir. Kaliteli krimpleme için göz önünde bulundurulması gereken noktalar: Kablo ile terminalin uyumluluğu, krimp kalıbı ile terminalin uyumu, sürekli test ve krimp ekipmanı bakımıdır. Hatalı krimp uygulaması, gereğinden fazla basınçtan dolayı terminalin kablodan kopmasına veya bakır tellerde (uygunsuz formasyon almaları ile) nem sızması veya oksidasyon ile aşınmadan ötürü iletkenlik kaybına yol açmaktadır.

Aşağıdaki resimlerde iyi krimpleme ile kabul edilemeyecek krimpleme şekillerini farklı açılardan gösteriyoruz.

İyi Krimpleme: İzolasyon 1. noktada, iletken de 2. ve 3. noktalarda gözüküyor.

Yukarıdaki gibi kötü krimpleme örneklerini önlemek adına krimp ekipmanlarının zamanında bakımlarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca, terminal ile kablonun müşteri entegrasyonu aşamasında kopmamasından emin olunması için, kablo gruplama üretiminde örnekleme ile çekme testi (krimplenen kablonun ne kadar kuvvet ile koptuğunun belirlenmesi) yapılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak krimpleme ve bakır tellerin formasyonu görsel test ile kontrol edilmelidir.

Elektriksel Test

Kablo gruplama üretimi sonunda üretilen kablo demetleri içerisinde genellikle birden fazla kablo (veya damar) bulunmaktadır ve bu kabloların bağlantı kısımlarını farklı terminaller oluşturmaktadır. Kablo demetine özel elektriksel tasarlanmış test düzenekleri ile bağlantı hatalarının veya kısa devrelerin tespit edilip düzeltilmesi gerekmektedir.

Yüksek Gerilim Testi

Yüksek Gerilim Testi (High Potential Test veya Hipot Test) ile izolasyon malzemesinin izolasyon kalitesi ölçülmektedir. İletkenler üzerinde yüksek gerilim bulunduğunda, eğer izolasyon malzemesinde aşınma var ise, yakınındaki iletkenlerde de (yüksek gerilimin oluşturduğu elektriksel alandan dolayı) fiziksel teması olmasa dahi istenmeyen akım (kısa devre) oluşabilmektedir. Bu gibi durumların sahadan önce üretimde yakalanması için yüksek gerilim testi yapılması gerekmektedir.