Blog
 

Birçok sektör (otomotiv, enerji, ve iş makineleri gibi) çeşitli kabloların güvenilir olarak monte edilebilinmesi için kablo demetlerine ihtiyaç duymaktadır. Montajı yapılacak olan kablo demetinin (üretim hattında veya sahada) nihai ürüne zarar vermemesi için, kablo demetinin kullanım senaryosu temelinde belirli gereklilikleri sağladığından emin...

Kullanım senaryosu özelinde kabloların nihai ürüne monte edilebilecek şekilde kablo demeti olarak hazırlanmasına kablo gruplama denmektedir.